werkkapitaal-kompas-financieel-beleid

Wat zegt je werkkapitaal?

Het werkkapitaal vertelt veel over de financiële gezondheid van je bedrijf, dat lees je hieronder. Je ontdekt hoe je het werkkapitaal kan inzetten als een kompas om je beleid te optimaliseren.

Doe je voordeel met de tips, we horen graag wat het jou persoonlijk heeft opgeleverd. En we zijn altijd bereid om je gepersonaliseerd financieel advies te geven.

Wat is je werkkapitaal?

Het werkkapitaal vind je op een balans. Daar kan je terugvinden hoeveel geld je nog zal ontvangen van jouw klanten en van de verkoop van jouw voorraad.

De activa zijn de optelsom van je voorraden (money on the shelf) en je handelsvorderingen.

Die kan je binnen het jaar ten gelde maken.

De kosten die je aan je leveranciers betaalt, zijn de passiva. In deze berekening wordt externe financiering niet meegeteld.

Wat is je kernwerkkapitaal?

Het kernwerkkapitaal vind je eveneens terug op je balans. Het omvat de 3 posten op je balans die vaak het meest invloed hebben op je werkkapitaal.

Je voorraden en handelsvorderingen vormen aan de actiefzijde je kernwerkkapitaal: het zijn de beschikbare voorraden, de gelden die je van je klanten nog moet ontvangen. Daarvan trekken we leveranciers af, die aan de passiefzijde staan. Dit zijn de voorziene betalingen aan je leveranciers.

Als het resultaat van die berekening positief is, dan heb je geld te kort. Dat tekort zit bij je klanten of ligt in je voorraadkast. Terwijl jij ondertussen wel je leveranciers moet betalen. Een financieel gevaarlijke situatie dus. Want voor je het weet heb je schulden bij je leveranciers.

Je kernwerkkapitaal is pas gezond als het resultaat negatief is, want dat betekent dat je geld over hebt dat je dan weer kan investeren.

Wat is het uitgebreid werkkapitaal?

De vaakst voorkomende posten op je balans die een grote impact hebben of waar je althans zelf invloed op hebt zit bij je werkkapitaal.

Er zijn ook andere posten op je balans (zowel actief als passief) die meegeteld worden om je uitgebreid werkkapitaal te berekenen. Hierop heb je vaak minder invloed. Denk hierbij aan BTW terugbetalingen, tijdelijke rekeningen bij de overgang van het ene boekjaar naar het andere of bestellingen in uitvoering.

Waarom hou je het werkkapitaal best in de gaten?

Het werkkapitaal vertelt je veel over hoeveel en waarvoor je (extern) geld nodig hebt als onderneming.

Heb je meermaals per jaar een positief eindresultaat bij de berekening van je kernwerkkapitaal? Dan kan je overwegen om je klanten voorschotten te vragen, maar je kan ook nagaan of het productieproces optimaal verloopt, want hier kan je je voorraadbeheer optimaliseren.

Is het resultaat verschillende maanden negatief en heb je geld over? Dan kan je investeren, aanwerven of optimaliseren.

Voor wie is het werkkapitaal van kapitaal belang?

Elk bedrijf moet het werkkapitaal bewaken. De dienstensector heeft vaak lonen als grootste kost, je moet het werkkapitaal voortdurend monitoren. In de industrie zijn naast lonen, de productvoorraden en investeringen vaak de grootste kost. Ook daar is een voortdurende check van het werkkapitaal van groot belang voor het vlotte verloop van de productie.

Welke invloed hebben je voorraden?

Je voorradenbeheer is cruciaal voor je werkkapitaal. Werk je bv. met voeding of met goederen die een korte houdbaarheidsdatum hebben? Dan weet je als geen ander dat je je stock goed moet monitoren en beheren.

Je moet ook een aangepaste opslagplaats voor je voorraden in rekening brengen. Als je te veel ‘just in time’ werkt als het op je voorraden aankomt, dan kan je door een tekort aan goederen bij je leveranciers zelf in de problemen komen. Kies je voor ‘just in case’ dan dien je rekening te houden met de kostprijs van voorfinanciering, opslag, etc.

Bij grotere projecten moet je meer voorschieten. In sommige sectoren is het gebruikelijk om voorschotten te factureren, maar dat is lang niet altijd mogelijk.

TIPS

Wat als je bedrijf snel groeit?

Als je bedrijf bv. een overname doet en daardoor te snel groeit, dan kom je in een bottleneck terecht wanneer je te veel moet voorfinancieren. Op dat moment kan het moeilijker worden om je leveranciers tijdig te betalen, je krijgt moeilijker een lening en je kan je schulden niet tijdig betalen.

Daarom raden we je aan om een gezond evenwicht te vinden tussen grote en kleine klanten. Wissel ook af tussen korte en lange projecten en tussen overheidsopdrachten (doorgaans hanteren overheidsinstanties een langere betalingstermijn) en projecten bij andere ondernemingen.

TIPS

Zo zie je maar hoe je werkkapitaal een interessante leidraad is in je bedrijfsvoering. Cijfers zeggen niet alles, maar ze geven je we richtingaanwijzers waar je moet bijsturen en ze tonen je waar mogelijk het schoentje wringt. ‘Wie zijn cijfers kan lezen en interpreteren, is een wijs zaakvoerder’ .

Interesse in een focus op je werkkapitaal?

Vraag je kennismakingsgesprek aan.


    Ik ga akkoord met de privacyverklaring