rendabiliteit

Rendabiliteit

Je bedrijf, dienst of product is rendabel zodra er meer inkomsten dan uitgaven zijn. In deze blog lees je meer over rendabiliteit (ook rentabiliteit genoemd), EBIT en EBITDA en je krijgt praktische tips die je zelf ook kan toepassen in je eigen onderneming.

Hoe rendabel is een product, klant, dienst of regio?

 Om de winstgevendheid van je bedrijf of van een bepaald onderdeel van je bedrijf te monitoren, moet je de rendabiliteit in de gaten houden. Die kan je aflezen in de resultatenrekening. Sommige ERP-pakketten (Enterprise Resource Planning) en/of rapporteringstools kunnen jou hierbij helpen. Met dat softwarepakket kan je als bedrijf naast allerhande andere toepassingsgebieden ook je financiën beheren. Zo kan je eenvoudig een voor- en nacalculatie maken om te controleren of en hoeveel winst je gemaakt hebt. Met de rapporteringstools kan je individueel onderzoeken hoe rendabel een bepaalde dienst, product, klant of regio is.

EBIT & EBITDA

Om een overzicht te houden, is het belangrijk dat je kijkt naar de resultaten van het volledige bedrijf.

De EBIT is het bedrijfsresultaat, de Earnings Before Interest & Taxes. Het operationale bedrijfsresultaat is de EBITDA. Dat is de omzet min de kosten. EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization. In de EBIT hou je ook rekening met met de boekhoudkundige afschrijvingen.

Om de rendabiliteit van de operationele activiteiten van je bedrijf te berekenen, moet je de EBITDA kennen. Als je de EBITDA deelt door de omzet, dan bekom je het rendabiliteitspercentage dat je een goed beeld geeft van eventuele groei. Dat percentage is de EBITDA-marge die aantoont hoeveel operationele winst je geboekt hebt tussen de inkomsten en de kosten.

We raden aan om minstens een EBITDA-marge van 10 % aan te houden. Daar gaan de belastingen en de uitzonderlijke kosten af, alsook de betalingen van intresten van de leningen. Als je resutaten negatief evolueren, daalt je cashflow ook.

Om de terugbetalingscapaciteit te berekenen, moet je nog bijkomende posten verwerken, daarover lees je meer in een van de volgende artikels.

Rendabiliteit als graadmeter en richtingaanwijzer

Het is belangrijk om je rendabiliteit te monitoren. Want zolang de rendabiliteit goed is, kan je alle kosten betalen, zowel van je leveranciers als de loonkosten voor je personeel. Het is een goed bezinningsmoment waarop je je manier van werken in vraag stelt. Je rendabiliteit kan pijnpunten in het productieproces blootleggen en het kan je tonen waar je moet bijsturen om rendabeler te worden. Is het productieproces rendabeler als het geautomatiseerd wordt? Of kan een dienst efficiënter georganiseerd worden en daardoor sneller verlopen?

Het is nuttig om per product, dienst of klant de marges in de gaten te houden. Een klant die bv. 70 % van je omzet vertegenwoordigt, zorgt niet automatisch ook voor een goede marge. Als je die cijfers in de gaten houdt, kan je tijdig bijsturen.

Break-even

Je draait break-even zodra alle kosten gedekt zijn, vooral de vaste kosten gedekt zien is belangrijk. De variabele kosten stijgen of dalen mee met de activiteit. Als je vaste kosten gedekt zijn, dan is het vaak rendabel om het project te aanvaarden.

Wat kan je doen om de rendabiliteit hoog te houden?

 Je verrekent alle tijd die je in een bepaald project investeert. Als de klant bv. veel extra uitleg nodig heeft of veel vragen stelt, dan verreken je die extra uren in de offerte. Bij grote klanten of grote bestellingen moet je je eigen marge bewaken en de juiste prijsinschatting maken zodat je daardoor je eigen rendabiliteit niet vermindert.

Drijfveer voor groei

De rendabiliteit is ook een drijfveer om te groeien. Investeerders en aandeelhouders houden de rendabiliteit van een bedrijf ook met argusogen in de gaten, want het is een graadmeter voor hoe goed een bedrijf ervoor staat. Het evolueert mee met je bedrijfsvoering. Als je voorraden slinken, dan moeten die aangevuld worden en dan stijgen je handelsschulden omdat je aankoopt bij leveranciers.

Rendabiliteit is iets anders dan cashflow. In een volgende blog bespreken we de (operationele) cashflow.

Hoe rendabel is jouw bedrijf?

Vraag je kennismakingsgesprek aan.


    Ik ga akkoord met de privacyverklaring