Glass of water, eyeglasses, pen and financial document

Ratio’s: waarom gebruiken we ze en wanneer zijn ze relevant?

Als ondernemer ben je er misschien niet altijd even sterk mee bezig, maar voor externe partijen zijn ratio’s belangrijk, bijvoorbeeld om al dan niet een lening toe te kennen. In dit artikel gaan we dieper in op ratio’s, waarom we ze gebruiken en wanneer we ze berekenen.

De drie basisratio’s

First things first. Laten we eerst even verduidelijken wat we bedoelen met zo’n ratio. Een ratio is simpelweg een bepaalde verhouding tussen twee of meerdere cijfers van je onderneming. We sommen hierna even de belangrijkste ratio’s op:

  1. Liquiditeit: deze ratio geeft aan of je in staat bent om jouw kortetermijnverplichtingen na te komen. Ontdek er meer over in dit artikel.
  2. Solvabiliteit: wanneer een bedrijf veel eigen vermogen heeft, loopt een externe financieringspartij zoals de bank minder risico. Als het bedrijf in vereffening zou gaan, krijgt de bank namelijk alsnog (een deel van) het uitgeleende geld terug door de verkoop van de bezittingen. Als er veel vreemd vermogen is -en de solvabiliteit dus lager- is de kans groter dat de bank het uitgeleende geld niet terugziet bij een vereffening. Bekijk meer over solvabiliteit in dit blogartikel.
  3. Rentabiliteit: dit cijfer geeft weer of je met je omzet je kosten kan betalen. Het spreekt voor zich dat je best meer verdient dan dat je uitgeeft. Je leest er hier meer over.

Kredieten

Waarvoor zijn die ratio’s nu belangrijk? Wel, voornamelijk als je kredieten wil aangaan, bijvoorbeeld bij een bank. Kredietverstrekkers zullen vooral kijken naar je liquiditeit en solvabiliteit als je een lening aanvraagt. Ze willen namelijk checken of je je leningen wel zal kunnen terugbetalen volgens de afgesproken termijnen. Banken werken hierbij doorgaans met bepaalde parameters. Haal je een bepaalde parameter niet? Dan riskeer je een rode stempel te krijgen op je kredietaanvraag.
Aandelenkapitaal, bijvoorbeeld via externe investeerders, moet je niet meteen terugbetalen. Daar zijn ratio’s dus minder belangrijk. Een nieuwe aandeelhouder aan boord brengen zal wel je solvabiliteit versterken, omdat je met het verse kapitaal je eigen vermogen opkrikt.

Tip: is je eigen vermogen niet hoog genoeg en kom je daarmee in de ratioproblemen?

Dan zijn er nog andere uitwegen om toch aan financiering te geraken. Een daarvan is de hierboven genoemde kapitaalverhoging. Dit kan via een nieuwe aandeelhouder, maar je kan natuurlijk ook zelf -als je financiële toestand dat toelaat- nog extra geld in je bedrijf pompen. Wil je toch bij de bank langsgaan? Dan zal je misschien een persoonlijke borgstelling moeten aanvaarden om de financiering los te krijgen. Er komen ook steeds meer alternatieven op, bijvoorbeeld crowdlending. Daarbij haal je bij het publiek leningen op. Sommige kredietverstrekkers beschouwen zulke leningen als (quasi-)eigen vermogen, vooral als je leningen met eenmalige aflossing ophaalt.

Starters en groeiers

Ratio’s geven overigens niet altijd een heel accuraat beeld van een bedrijf. Zeker starters en groeiers zullen niet vaak voldoen aan de parameters van kredietverstrekkers. Daarom komen zij vaak terecht bij een alternatief voor klassieke bankleningen. Denk maar aan start-ups in de IT-sector, en SaaS-bedrijven in het bijzonder, die in hun beginjaren vaak hoge development-kosten hebben. Vaak wenden zij zich tot kapitaalinvesteerders om hun cash op peil te houden.

Tip: Ratio’s zijn momentopnames en durven al eens fluctueren, zeker bij jongere bedrijven. Een grote factuur die je uitstuurt, kan al snel een ander licht op je ratio’s werpen. Cruciaal is dan ook dat je kan onderbouwen waarom een bepaalde ratio resultaat X of Y geeft. Op die manier kan je -ondanks het niet halen van alle parameters- soms toch een goedgekeurde kredietaanvraag op de kop tikken.

Niet alleen de maturiteit van je onderneming heeft een impact op de ratio’s, ook de sector speelt een rol. Kredietverstrekkers zijn er de laatste jaren namelijk niet milder op geworden en dat zullen ze in heel wat sectoren zeker gewaargeworden zijn. Zo krijgen horecazaken niet zomaar een banklening los: daar zijn de parameters vaak nog wat strenger.

Ratio-analyse

We haalden het al aan: ratio’s zijn momentopnames en kunnen dus snel wijzigen. Het is dan ook aangeraden om elk kwartaal een ratio-analyse te maken: een berekening van de 3 klassieke ratio’s, en neem daar gerust je werkkapitaal, voorraadrotatie en cashflow bij. Op die manier krijg je een goede helicopter view van de toestand van je bedrijf.
Daarnaast is het aangeraden om niet alleen je huidige ratio’s te berekenen, maar ook de toekomstige te voorspellen, zeker als je groeiplannen hebt. Groeien betekent namelijk prognoses opmaken: welke budgetten zijn er voor de groei, bijvoorbeeld voor nieuw personeel, machines of marketingacties? Wel, de ratio’s zouden daar dus ook bij moeten horen: hoe zien je ratio’s er binnen pakweg 3 maanden uit als je investering X of Y doet?

Conclusie 

Hebben ratio’s nut? Absoluut. Ze zijn een vertaling van inzichten waarmee je naar externe partijen kan stappen. Ratio’s leren je ook iets bij over je bedrijfsvoering -denk maar aan het onderbouwen van de ratio’s- en kunnen dus een sleutel zijn richting een efficiëntere organisatie, zeker als je groeiplannen en een bijhorende financieringsnood hebt.

Wat is jouw ervaring met ratio’s? Helpen ze jou om een zicht te krijgen op je bedrijf? Hebben ze al deuren naar financiering geopend of heb je afwijkende ratio’s al moeten onderbouwen? Laat gerust van je horen!

Gebruik jij ratio's voor je bedrijf?

Vraag je kennismakingsgesprek aan.


    Ik ga akkoord met de privacyverklaring