Ratio’s of emo’s

Als je de knoop doorhakt over een investering, een financiering of een toekomstige samenwerking, welke argumenten geven dan de doorslag ? Laat je de cijfers spreken of volg je je buikgevoel?

In mijn jeugd stond rationeel denken gelijk aan beslissingen nemen zonder je emoties daarbij een rol te laten spelen. Emo had meestal een negatieve bijklank. Emotioneel worden, dat was altijd in de overtreffende trap.

Toen ik in de financiële sector begon, kregen deze woorden een andere invulling. En ondertussen hebben emo’s en ratio’s ook de financiële sector richting gegeven.

Emo wint aan belang

Vroeger was er amper sprake van emo binnen de financiële sector. Alle beslissingen werden genomen vanuit een rationeel standpunt. Doorheen de jaren namen mensen de overhand op hun functie en lieten we onze eigen emoties meer meespelen bij het nemen van beslissingen. Een beurshandelaar, die aandelen aan- en verkoopt op de beurs, kiest nu vaker voor aandelen waar hij ook emotioneel in gelooft.

Vandaag speelt emotie een grotere rol in het maken van beslissingen. Ik geef een voorbeeld over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Als je op Trump stemt, dan heb je eerder een voorkeur voor binnenlandse bedrijven: ‘America First’. Daardoor ga je sneller uit eigen emotie kiezen in plaats van voor een buitenlands bedrijf met eventueel of zelfs betere kaarten. Waarom? Je  gelooft (in dit voorbeeld) in wat Trump wil bereiken en je past dit als mens ook in je dagelijkse leven toe. En dus ga je als beurshandelaar eerder aandelen kopen van een Amerikaans bedrijf.

Ratio’s geven vertrouwen

In de financiële sector spreken we vaak over ratio en emotie. De ratio geeft de verbanden of verhoudingen weer tussen meerdere cijfers op een balans of resultatenrekening. Die ratio toont hoe goed je bedrijf presteert. Die cijfers worden ook vaak vergeleken met die van andere spelers in dezelfde of zelfs in een andere sector.

De meest gekende ratio’s zijn solvabiliteit en liquiditeit. Die blijven belangrijk voor elk bedrijf. Solvabiliteit toont hoe solvabel jouw bedrijf is en dus ook of je je verplichtingen op lange termijn kan nakomen.

De liquiditeit geeft weer hoe goed je betaalverplichtingen op korte termijn kan nakomen.

Veel van die ratio’s zijn belangrijk voor externe partijen waarvan je geld wil lenen of die je vraagt om te investeren in jouw bedrijf. Het toont aan hoe ‘gezond’ je bedrijf is.

Externe partijen (klanten, leveranciers of financiers) bekijken meestal eerst wat de cijfers aantonen, de ratio’s. Die geven een goed overzicht van je financiën zodat externe partners snel kunnen beslissen om al dan niet met jou in zee te gaan. Dat geldt natuurlijk ook omgekeerd. De ratio’s van mogelijke partners tonen of die partner of klant financieel sterk genoeg staat om op tijd alle facturen te betalen.

Zo zie je dat je emotie niet kan uitsluiten, het speelt een steeds grotere rol in de keuzes die we maken, zowel privé als professioneel.

Ik hoor graag hoe jij ratio en emo ervaart in je dagelijks werk.

  • Welke vragen stel jij jezelf?
  • Hoe goed wil je écht op de hoogte zijn van de financiële cijfers van je bedrijf?
  • Wat vind jij belangrijk in het financieel beleid van je bedrijf?

Ratio en emo in balans brengen?

Vraag je kennismakingsgesprek aan.


    Ik ga akkoord met de privacyverklaring

    Comments are closed.