liquiditeit

Liquiditeit

Net als solvabiliteit is ook liquiditeit een belangrijke ratio, een graadmeter van hoe goed je bedrijf presteert. Wat houdt liquiditeit precies in?

Kortetermijnschulden

Stel je voor dat je heel solvabel bent en op lange termijn je schulden kan afbetalen. Je merkt tegelijk dat de betalingen op korte termijn een probleem vormen, door te weinig vlottende activa. Dus je hebt voldoende vermogen, maar het is niet snel beschikbaar. Dan ben je eerder niet liquide en daarvan zal je vroeg of laat ook de gevolgen ondervinden.

Liquiditeit heeft dus alles te maken met hoe je bedrijf haar kortetermijnschulden correct kan terugbetalen. Beschouw het als een indicator om de gezondheid van je bedrijf op korte termijn te meten.

Liquiditeit is trouwens niet te verwarren met liquide middelen op je balans. Liquide middelen zijn een deel van de vlottende activa.

Hoe bereken je de liquiditeit?

 Het is heel eenvoudig om je liquiditeit te meten en daar dan je conclusies uit te trekken. Je maakt de verhouding tussen vlottende activa (actief balans) en kortetermijnschulden (passief balans). Als het resultaat groter is of gelijk aan 1, dan gaan we ervan uit dat je de kortetermijnschulden op tijd kan terugbetalen.

Let op, dat is de theorie. Externe partijen hebben meer vertrouwen in je bedrijf als dat getal hoger is dan 1. Bij eens core van 1,2 of 1,4 heb je wat marge als een klant niet betaalt of als voorraden niet verkocht geraken.

Alarmbel

 Een liquiditeit lager dan 1 betekent niet automatisch dat je bedrijf meteen failliet gaat. Als dat cijfer een boekjaar onder de 1 duikt en het probleem tijdig aangepakt wordt, dan hoef je je niet meteen zorgen te maken. Ik kan je een paar tips geven hoe je dat best aanpakt. Er moet wel een alarmbel afgaan als de liquiditeit al jaren zeer laag is: 0,6 of lager.

Sectorafhankelijk

De sector bepaalt mee hoe je liquiditeit beoordeeld wordt. Sommige sectoren hebben door de aard van de activiteit meer liquiditeit nodig dan andere, zoals handelaars in bederfbare of seizoensgebonden goederen of supermarkten.

Een ratio blijft een dwarsdoorsnede van je bedrijf op een bepaald moment, een momentopname dus. Je neemt als het ware een foto van de cijfers en je leest af hoe goed je bedrijf in het verleden presteerde.

Hoe hoger, des te beter?

 Een bedrijf met hoge liquiditeit heeft uiteraard ook veel marge. Vooraleer zo’n onderneming écht in de problemen komt, moet er al veel mislopen.

Een hoge ratio is niet louter positief. Het toont ook aan dat het bedrijf te weinig investeert. Dat is op lange termijn nadelig. Niet investeren betekent stilstaan. En stilstaan is achteruitgaan. Het is beter om een te hoge liquiditeit te hebben dan een te lage, maar hoger is op lange termijn niet altijd beter.

Current or quick?

 We maken ook een onderscheid tussen de ‘current ratio’ of ‘quick ratio’. Ze weerspiegelen allebei de liquiditeit, alleen zijn de voorraden niet meegeteld bij de quick ratio, om verfijnder te berekenen wat precies liquide is voor het bedrijf.

Ik ben alvast zeer benieuwd:

  • Hoe vaak kijk jij naar de liquiditeitspositie van je bedrijf?
  • Werk je vooral met de current of quick ratio?

Ken je de liquiditeit van jouw bedrijf?

Vraag je kennismakingsgesprek aan.


    Ik ga akkoord met de privacyverklaring