is-cash-king

Is Cash King?

Ten tijde van corona voelen de meeste bedrijven een impact op hun cashpositie, ook al presteren ze nog goed. Cashflowmanagement is nu meer dan ooit van levensbelang. Je hoort aan de andere kant ook dat vooral winst en omzet belangrijk zijn. Hoe zit dat nu precies in elkaar?

Zowel winst als omzet zijn belangrijk en dat blijft zo. Veel winst betekent nog niet dat je op het juiste moment voldoende cash bezit om je financiële verplichtingen na te komen. De  belastingsdienst, de bank en je leveranciers wachten niet tot je weer voldoende cash hebt om je rekeningen te betalen.

In de praktijk

Als bankier had ik een klant die liften plaatste in gebouwen. Toen we aan de praat raakten over hoe hij zijn voorraad beheerde, liet hij mij weten dat hij snel een groot bedrag moest overmaken aan zijn buitenlandse leverancier. Die nam een maand jaarlijkse vakantie en vroeg onmiddellijke betaling. Mijn klant betaalde meteen en zag daardoor tienduizenden euro’s van zijn rekening verdwijnen. Pas maanden later, toen de liften geïnstalleerd waren, kreeg hij zijn geld. In de tussenperiode financierde mijn klant dus zelf de liften en hij had niet eens door dat hij dat deed.

  • Hoe dikwijls financier je zelf je aankopen?
  • Hoe kan je dit anders aanpakken?

De impact van deze plotse aankoop kon mijn klant niet meteen terugvinden in zijn cijfers. En het had gelukkig geen impact op de werking van zijn onderneming. Het positieve aan dit verhaal is dat het voorval het groeipotentieel van het bedrijf toonde.

Mijn aanpak

We hebben dit aangepakt door te praten over het voorraadbeheer van mijn klant en over de manier van werken in zijn bedrijf. Een kaskrediet was een mogelijk alternatief, met een hoge prijs dan wel. Het was vooral belangrijk dat deze bedrijfsleider reflecteerde over zijn bedrijf en de interne werking ervan. We bespraken ook hoe hij een beter zicht kreeg op zijn cashpositie.

Als je jouw cashpositie wil evalueren, stel je jezelf best de volgende vragen.

  • Hoe komt jouw cash precies binnen en hoe gaat die buiten?
  • Zit er consistentie in de cash-in & cash out?
  • Welke interne of externe zaken hebben impact op je cashpositie?
  • Hoe financier je eventuele tekorten aan cash?
  • Ken je de kostprijs daarvan?

Ik hoor graag hoe jij je cashbeheer aanpakt.

Deze quote kan je alvast inkaderen: “Cash is fuel: don’t run out of it!”.

Comments are closed.