debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer

Betalen jouw klanten op tijd? Zijn het snelle of net late betalers? Wist je dat de cashpositie van je bedrijf bepaald wordt door het moment waarop je klanten hun facturen betalen? Ik kijk uit naar jouw mening en verhalen over debiteurenbeheer.

Je kan in crisistijden sneller geld verdienen door goed credit management of debiteurenbeheer dan door nieuwe klanten te zoeken. Wanbetalers zijn er meer dan je denkt, dat blijkt ook uit het KMO-rapport van januari 2019. Cijfers uit 2018 tonen aan dat

  • tien percent van de facturen véél te laat of zelfs helemaal niet betaald wordt.
  • in de meeste B2B-sectoren alle facturen tijdig betaald worden, de daling blijft beperkt tot een paar nichesectoren.
  • de kwaliteit van de betalingen daalt in tweede jaarhelft.
  • de federale overheid nog altijd een wanbetaler is.

Wat is een debiteur?

Al wie je facturen te laat betaalt, is een debiteur. Jouw bedrijf bepaalt hoe het daarmee omgaat.

Hoe maan je debiteuren aan om hun factuur te betalen?

Elke bedrijf heeft baat bij een debiteurenbeleid, een policy waarbij je bij elke laattijdige betaling op dezelfde manier te werk gaat. Ik stel samen met jou een stappenplan op om te bepalen wanneer je een herinnering stuurt, wanneer je de klant belt en wanneer je de druk om te betalen opvoert.

Een praktijkvoorbeeld

Een bedrijfsmedewerker vertelde me onlangs dat ze graag snel (ruim vòòr de vervaldag) facturen betaalt. Ze doet dat vooral opdat de leveranciers haar sympathiek zouden vinden.

Zien die leveranciers haar effectief liever omdat ze al na vijf dagen betaalt in plaats van na de gebruikelijke dertig dagen? Beseft ze welke financiële impact dat heeft op het bedrijf waarvoor ze werkt? Hun klanten betalen pas op de eindvervaldag of later. De periode die het bedrijf daardoor zelf moet overbruggen voor dergelijke bedragen duurt lang en kost geld.
Zulke voorbeelden tonen aan dat veel bedrijven groeimogelijkheden hebben door een beter debiteurenbeheer.

Deze antwoorden helpen je al een stap verder:

  • Hoe stimuleer ik mijn leveranciers proactief om tijdig te betalen, zonder agressief over te komen?
  • De medewerkers die je facturen innen zijn van cruciaal belang voor je bedrijf. Met voldoende autoriteit kunnen zij je bedrijfsbeheer optimaliseren. Hoe stimuleer jij je medewerkers om je debiteurenbeleid correct uit te voeren?
  • Wat zegt je preventiebeleid over debiteurenbeheer?

Wist je trouwens dat sommige bedrijven bewust te laat betalen en wachten op de remindermail of -telefoon?

Ik kijk uit naar jouw mening en verhalen over debiteurenbeheer.

Worden jouw facturen tijdig betaald?

Vraag je kennismakingsgesprek aan.


    Ik ga akkoord met de privacyverklaring